Vad bör man tänka på när huset måste målas

Att måla hus är inte alltid världens enklaste sak, trots vad reklamerna antyder. Det är ett par saker man ska fundera på när man inser att det är dags att måla om huset, igen. Valet av inte endast färg utan framför allt färgkvalitet är självfallet det viktigaste. Lägg därtill hur man målar samt förarbete, så blir husmålningen inte något man utför i en handvändning. Men ifall man till det lägger till hur underbart vackert ett nymålat hus är, så är det nästan alltid värt mödan.

Färg till fasadmålning innehåller två saker, pigment samt bindemedel. Bindemedlet kan antingen vara linolja, alkydolja alternativt vatten. Pigmentet å sin sida är antingen naturligt eller syntetiskt framställda.

Färgburkarna innehåller också tillsatser, så som gift mot mögel, dels därför att undvika mögel i färgburken, dels därför att undvika det på den målade fasaden. Förr var det mycket typiskt med giftmängder i färgen, men efter strängare bestämmelser har det lett till att färgen har blivit mer eller mindre fri från gifter.

Giftfri färg är väldigt lovvärt, men tyvärr leder det inte allt för sällan till att svartmögel och alger snart ges grepp i fasaden som får de karakteristiska svarta små prickarna. Detta kan framträda efter endast några månader efter att man har målat huset. För att bli fri från algerna samt möglet får man då lov att rengöra med algtvättmedel, vilket i sin tur eventuellt inte alla gånger är någonting bra för miljön det heller. I skrivande stund finns ingenting bättre alternativ och väntan på en giftfri, mögelavstötande färg är stor.

Idag har man bara två möjligheter, spruta på Tvärstopp
utanpå färgen för ett skydd upp mot 10 år eller Fulstopp
för ett skydd upp till 4-5 år.

Vad bör man nyttja för bindemedel då? Olje- eller vattenbaserat? Oljefärger, som består av till exempel alkyd- eller linolja anses äga mycket god förmåga att tränga in i träet och ger då ett gott skydd mot vatten samt fukt. De ger också fasaden en blank yta. Vattenbaserade färger kallas för slamfärger och i den gruppen ingår t.e.x. Falu rödfärg. De är inte vattenprotektiva alls, men däremot är de totalt öppna för eftertork. En fasad målad med slamfärg får en glanslös yta.

Även förarbetet varierar mellan diverse typer av färgval, dock inte i så enorm utsträckning. I stort sett eftersöker man att få undan all överflödig färg som annars kan flagna när man har målat. När det handlar om att måla hus med både olje färger innebär förarbetet att man skrapar bort färgflagorna med hjälp av valfri typ av skrapa – det finns en mängd olika på marknaden, allt från billiga enkla trekantsskrapor till avancerade med hårdeggsblad som man kan ersätta. Har man slamfärg så räcker det med att borsta fasaden med en robust stålborste för att få bort överflödig färg.

Vart femtionde år behöver man dessutom göra en mer heltäckande fasadrengöring, ungefär som en renovering av husets kulör. Då tar man bort all färg ner till träet med hjälp av värmepistol samt skrapa.

När man har lyckats utse färg och skrapat rent huset så är det endast att sätta igång med det skojiga – att måla. Det är bra att tänka på att ha bra penslar när man ska måla större ytor, den pensel som är dyrast i butiken kan mycket väl vara billigast i längden! En av de viktigaste sakerna att tänka på innan man ställer sig och börjar måla hej vilt är att veta i vilken ordning man bör måla allting, eftersträva en bra arbetsorganisering helt enkelt. Vart bör man börja? Bör hela huset målas om i år, eller eventuellt halva kommande år? Vilka fasader ska i så fall målas i år?

Skall man penselmåla eller sprutmåla huset? Sprutmålning med hjälp av de nya Wagnersprutorna är betydligt snabbare, man kommer åt överallt. Framförallt är det betydligt roligare.

Har man genomfört alla förberedelserna ordentligt så är det, trots en aning möda, inte så avancerat att måla hus, men resultatet blir fantastiskt!